specialty leasing experiential marketing about artspace
Specialty Leasing
Temporär uthyrning på allmänna ytor

Specialty Leasing, kommersiella plattformar för intäkter!

I USA omsätter Specialty Leasing mer än 100 miljarder kronor/år och är den snabbast växande delen inom detaljhandeln.

Tillsammans med några av Skandinaviens ledande specialister har vi utvecklat en plattform för den svenska marknaden -
M3TM Scandinavian Specialty Leasing.

M3TM Scandinavian Specialty Leasing, erbjuder en rad lösningar, från ett helhetsåtagande med finansiering, realisering och drift, till specifika områden som uteslutande fokuserar på analys, konsultation, design, produktion, förmedling och service.

Artspace har en mångårig erfarenhet från att initiera och driva projekt relaterade till Specialty Leasing. Med vår analysmodell kan vi snabbt identifiera våra kunders "dolda värden" och bedöma möjliga nya intäktsflöden och nya affärsmöjligheter på de allmänna ytorna.

Artspace - We acivate space
 info@artspace.se
www.artspace.se
©   2 0 0 2   A r t s p a c e   A B