specialty leasing experiential marketing about artspace
Experiential Marketing
Upplevelsekommunikation

Artspace har under flera år framgångsrikt utvecklat upplevelsebaserade kommunikationskoncept för en rad nationella och internationella aktörer.
Artspace har för våra kunder skapat uppmärksammade projekt på bland annat Arlanda flygplats.

Vi vet att upplevelsebaserad kommunikation har hög genomslagskraft och vinner nu allt mer terräng i Sverige, till stor del på bekostnad av traditionell kommunikation och reklam.

Artspace har en lång erfarenhet från att initiera och driva projekt relaterade till upplevelsebaserad kommunikation och har ett unikt nätverk och partnerskap med några av Sveriges ledande specialister och aktörer. Vi erbjuder lösningar från helhetsåtaganden till konsultation kring hur man på bäst och mest effektiva sätt, kombinerar denna möjlighet med våra kunders varumärken och övrig kommunikationsstrategi.

Genom våra partners har vi tillgång till en rad intressanta och besökstäta platser och ytor (köpcentrumanläggningar, flyg-, buss-, och tågterminaler) där vi kan skapa framgångsrika projekt.

Artspace - We acivate space

Projects >
 info@artspace.se
www.artspace.se
©   2 0 0 2   A r t s p a c e   A B